Användarvillkor

1. Kostnadsfri tjänst
Kontorsstadning.com är en kostnadsfri tjänst för alla användare: både för de som använder vår offertförmedling och för företagen som vill synas på vår sida. Detta förutsatt att det inte finns ett avtal om något annat.

2. Inte part
Kontorsstadning.com är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och leverantörer. Kontorsstadning.com är med andra ord inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan användare och leverantör. Detta innebär att kontorsstadning.com inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan användare och leverantör, t.ex. gällande brister i utfört arbete, skada, fel, eller uteblivna betalningar.

3. Eftersträvar korrekta uppgifter
Kontorsstadning.com kan inte garantera att de uppgifter som publiceras på vår hemsida är till 100% korrekta men vi arbetar kontinuerligt för att dessa uppgifter ska var så korrekta som möjligt.

4. Personuppgifter
Vi följer de regler som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen.
Genom att göra en förfrågan samtycker användaren till att Kontorsstadning.com vidareförmedlar användarens kontaktuppgifter till andra leverantörer.

5. Offertförmedling
Användare av vår tjänst för offertförmedling är inte garanterade några offerter. Antalet offerter beror på uppdragets specifika förutsättningar, krav och önskemål. Vi förmedlar uppdraget till upp till 5 leverantörer.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes